RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1). – zwanym dalej RODO informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

 

Pana/Pani dane osobowe uzyskaliśmy z :

 

 1. a) bezpośrednio

 

 1. b) ze strony www,

 

 1. c) wiadomości e-mail,

 

 1. d) informacji telefonicznej

 

 1. e) osoby trzeciej.

 

Administratorem danych osobowych jest: Ekolife Artur Kiełtyka Przyczółkowa 152 02-968 Warszawa NIP 1231037340 (dalej jako: „Administrator”);

 

1.Dane kontaktowe Administratora : e-mail: info@ekletta.pl, tel.: 698422505, lub pisemnie na adres : jw.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą w tym zakresie , w tym działań marketingowych .

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażenie Pana/Pani zgody, zgodnie z art. 6 RODO, na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej;

 

 1. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy to: imię, nazwisko oraz adres e-mail;

 

 1. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych, osobom trzecim, w tym w szczególności do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 

 1. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

 

 1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług własnych Administratora będzie miało miejsce do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody w tym zakresie;

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych;

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na dotychczasowe przetwarzania, ale uniemożliwi Panu/Pani:

 

 1. a) podjęcie współpracy

 

 1. W celu skorzystania przez Pana/Pani z uprawnień wskazanych w pkt 8 i 9 powyżej należy zgłosić odpowiednie żądanie Administratorowi korzystają w tym zakresie z adresu e-mail lub nr tel. wskazanego w pkt 1 powyżej;

 

 1. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego właściwego w tym zakresie organu publicznego.